โปรแกรมกระชับสัดส่วน

Fitness Exclusive (exclusive in one center only)

โพสต์เมื่อ 2013-11-21

Share
(ใช้บริการได้เพียงสาขาที่ซื้อเท่านั้น)
เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา และต้องการที่จะลดน้ำหนัก โดยมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกและอุกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องยิมโปรแกรมนี้รวมถึงสามาร่วมสนุกกับการเต้นแอร์โรบิคฟรีด้วย
สมาชิกสามารถที่จะไปใช้บริการที่สาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ใน 3 สาขาของสลิมเมอร์ส โดยมีให้เลือก เป็นสมาชิก ราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 

ช่องทางติดต่อ