Nutrition

Share

ด้านอาหารและการรับประทาน ( Nutrition)

อาหารจานเด็ดของฉัน สุขลักษณะการกินของสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา
นาง มิชเชล โอบลาม่า คือ แบ่งเป็น ผลไม้ น้ำนมธัญพืช ผักโปรตีน

- อาหารหนึ่งจาน แบ่งเป็นสี่ส่วน สองส่วนแรก เป็นผลไม้ และผัก
- เพิ่มสีสรรค์ บนจานของคุณให้มีสรสรรค์ที่น่ารัปทานโดยเลือกผักและผลไม้ที่สดและดี
- อีกส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดธัญพืชทั้งเมล็ดและเส้นใยข้าว
- และอีกส่วนเป็นอาหารประเภทโปรตีน
- อาหารประเภทที่เป็นโปรตีนเช่น เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อ เมล็ดถั่ว ไข่ เมล็ดธัญพืช
- ลดอาหารเค็มจัด
- งดอาหารประเภทที่มีไขมันสูง ไขมันอิ่มตัว
- หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีน้ำตาล
- รับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง และ อาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น ข้าว โยเกิต ชีต
- เจาะจงอาหารประเภที่เป็นผลไม้ให้มาก และ สนุกไปกับการรัปทานอาหารประเภทที่มีความหวานจากธรรมชาติ และอาหารประเภทเมล็ดถั่ว ธัญพืช
- ดื่มน้ำเยอะๆ
- รับประทานให้มีความสมดุลของจำนวนแคโลรี่
ช่องทางติดต่อ