เช็คค่า BMI

        Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง ความสำคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลร่างกาย เพื่อประเมินหาส่วนไขมันในร่างกาย ใช้ดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ค่าที่คำนวนได้มากหรือน้อยเกินไป ผู้ที่มีน้ำหนักมากอาจเป็นโรคอ้วนจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ำดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ส่วนสูง (cm.)   น้ำหนัก (kg.)
 
 
 
ดัชนีมวลกายของคุณ =

BMI kg/m2 อยู่ในเกณท์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค
น้อยกว่า 16.00 ผอมมาก มากกว่าคนปกติ
ระหว่าง 16.0 to 18.5 ผอม เท่าคนปกติ
ระหว่าง 18.5 to 25 ปกติ (สุขภาพดี) เท่าคนปกติ
ระหว่าง 25 to 30 ท้วม ระดับเริ่มต้น
ระหว่าง 30 to 35 โรคอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1
ระหว่าง 35 to 40 โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2
เกิน 40 โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3
ช่องทางติดต่อ