บางนา

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:00 - 10:00

LOW
K.RONG

HI-LOW
K.RONG

BASIC STEP
K.KOY

LOW
K.WINYOU

10:00 - 11:00

YOGA
K.TEAW

LOW
K.RONG

10:30 - 11:30

YOGA
K.WAN

YOGA
K.THIP

HI-LOW
K.RONG

11:00 - 12:00

LOW
K.KOY

14:00 - 14:45

ABDOMINAL
K.NED

14:00 - 15:00

YOGA
K.THIP

15:00 - 16:00

YOGA
K.WUT

17:00 - 18:00

BASIC STEP
K.KOY

YOGA
K.WAN

HI-LOW
K.RONG

LOW
K.RONG

LOW
K.RONG

18:00 - 17:00

OPENSTYLE
K.NED

18:00 - 19:00

YOGA
K.TEAW

HI-ENERGY

BASIC STEP
K.RONG

YOGA
K.JAM

19:00 - 20:00

ZUMBA
K.JIW

YOGA
K.WUT

BODY AB
K.RONG

LOW
K.NA

ปิ่นเกล้า

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:30 - 10:30

LOW-IMPACT
K.NED

LOW-IMPACT
K.NED

ZUMBA

LOW-IMPACT
K.GOLF

ZUMBA
K.DODOU

LOW-IMPACT
K.NED

AEROBICS (B)
K.NUM

12:30 - 13:00

AEROBICS (B)
K.NUM

12:30 - 13:30

AEROBICS (B)
K.NUM

ZUMBA

BOXING BASIC
K.NED

ZUMBA
K.BIRD

14:00 - 14:45

ABDOMINAL
K.NED

14:00 - 15:00

YOGA
K.THIP

LOW-IMPACT
K.NUM

YOGA
K.PAT

17:30 - 18:30

LOW-IMPACT
K.NED

LOW-IMPACT
K.NON

LOW-IMPACT
K.NON

ZUMBA
K.TOM

18:40 - 19:40

YOGA
K.ORN

ZUMBA
K.TOM

19:40 - 20:40

AEROBICS (B)
K.NUM

ช่องทางติดต่อ