บางนา

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:00 - 10:00

LOW

HI-LOW

BASIC STEP

LOW

10:00 - 11:00

LOW

10:30 - 11:30

YOGA

YOGA

YOGA

HI-LOW

11:00 - 12:00

LOW

14:00 - 15:00

YOGA

15:00 - 16:00

YOGA

17:00 - 18:00

BASIC STEP

YOGA

HI-LOW

LOW

LOW

18:00 - 19:00

YOGA

HI-ENERGY

BASIC STEP

OPENSTYLE

YOGA

19:00 - 20:00

ZUMBA

YOGA

BODY AB

LOW

ปิ่นเกล้า

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:30 - 10:30

LOW-IMPACT

LOW-IMPACT

ZUMBA

LOW-IMPACT

ZUMBA

LOW-IMPACT

AEROBICS (B)

12:30 - 13:30

AEROBICS (B)

ZUMBA

BOXING BASIC

AEROBICS (B)

ZUMBA

14:00 - 14:45

ABDOMINAL

14:00 - 15:00

YOGA

LOW-IMPACT

YOGA

17:30 - 18:30

LOW-IMPACT

LOW-IMPACT

LOW-IMPACT

LOW-IMPACT

18:00 - 19:00

ZUMBA

18:40 - 19:40

YOGA

ZUMBA

19:40 - 20:40

AEROBICS (B)

ช่องทางติดต่อ