บางนา

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:00 - 10:00

LOW
K.RONG

BASIC STEP
K.KOY

LOW
K.RONG

10:00 - 11:00

YOGA
K.TEAW

10:30 - 11:30

YOGA
K.WAN

YOGA
K.THIP

11:00 - 12:00

BODY AB
K.RONG

18:00 - 19:00

YOGA
K.TEAW

HI-ENERGY
K.NA

BASIC STEP
K.RONG

OPENSTYLE
K.NED

YOGA
K.JAM

19:00 - 20:00

ZUMBA
K.JIW

YOGA
K.WUT

BODY AB
K.RONG

LOW
K.NA

ปิ่นเกล้า

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
09:30 - 10:30

LOW-IMPACT
K.NED

AEROBICS (B)
K.NUM

ZUMBA

ZUMBA
K.GOLF

ZUMBA
K.DODOU

12:30 - 13:30

AEROBICS (B)
K.NUM

ZUMBA
K.TOTO

BOXING BASIC
K.NED

AEROBICS (B)
K.NUM

ZUMBA

14:00 - 14:45

ABDOMINAL
K.NED

14:00 - 15:00

YOGA
K.THIP

LOW-IMPACT
K.NUM

YOGA
K.PAT

17:30 - 18:30

LOW-IMPACT
K.NED

LOW-IMPACT
K.NON

LOW-IMPACT
K.NON

18:00 - 19:00

ZUMBA
K.ANN

ZUMBA

18:40 - 19:40

AEROBICS (B)
K.NUM

YOGA

ช่องทางติดต่อ